Portada

Contacta con nós

 BOAS PRÁCTICAS

As “CittasSlow” ou CidadesLentas é un movimento en  reacción a un frenético ritmo que fai perder calidade de vida.

O concepto de cidades lentas engloba a valorización das tradicións locais, a afirmación da diversidade e a resistencia á globalización.

Establecen convenios sobre a polución do aire e da luz, o transporte colectivo, a ralentización da circulación, a promoción de productos autóctonos e de enerxías alternativas.

Cruzar calquera das 9 pontes en automóvil leva, en ocasións, máis de dúas horas e media.

Proposta de solución: un sistema rápido e eficiente de transporte colectivo.
De aquí a tres anos, o tempo de espera para o cruce de peóns e vehículos, particulares e de carga, non deberá exceder os dez minutos.

 

"Headstart" é unha campaña dirixida a cambiar as actitudes dos conductores de coches en cuestións relativas ao medio ambiente.

Trata de facer á xente máis consciente das consecuencias das súas decisións relacionadas co transporte, conseguir que acepten que son parte do problema e tamén parte da solución.

- Cambio significativo na relación da administración co cidadán.

- Maior implicación do cidadán no desenvolvemento de estratexias de actuación.

Mellora a accesibilidade dos traballadores ao centro de traballo.

Potencia os modos de transporte máis eficientes.

CeroCO2 es una iniciativa conjunta de la Fundación Ecología y Desarrollo y de la Fundación Natura, que pretende sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de iniciar una acción inmediata contra el calentamiento del planeta, para lo que ofrece herramientas para reducir, calcular y compensar las emisiones de CO2.

Además de concienciar a todas las partes (ciudadanos, administraciones, empresas, ONGs...) sobre la responsabilidad compartida en la emisión de gases de efecto invernadero, el objetivo de CeroCO2 es ofrecer soluciones viables y realistas.

Política de Transporte Municipal,
Diadema (Brasil)
Implantación dunha empresa de transporte público como instrumento de intervención municipal.
Unha Xunta Consultiva con amplo apoio da sociedade.
Elevado nivel de calidade do servicio e transparencia da xestión.
Resultados satisfactorios:
ü- Valoración excelente dos usuarios.
ü- Mellora da accesibilidade da poboación aos servicios urbanos.

Peonalización de gran parte do recinto universitario e ubicación dos aparcamentos en zonas periféricas para disuadir da utilización de medios de transporte privados.

Campañas de sensibilización ante os problemas do tráfico co fin de fomentar o uso do transporte colectivo ou emprego compartido dos vehículos particulares.

Impulsa o uso do transporte colectivo, mediante líñas de autobuses xestionadas polos propios alumnos e subvencionadas pola Generalitat Valenciana e distintos Concellos.

 

La pegatina NO OIL en nuestro país se ha diseñado, emulando a una matrícula de bicicleta, para engancharse sobre un CD inútil. De esta forma disponemos de un soporte rígido para hacer bien visible nuestra BICIMATRÍCULA para la sostenibilidad y a la vez retardamos el tiempo de que un CD usado vaya a la basura y, por tanto, nos ayude a recordar que el policarbonato del que está compuesto también es un producto derivado del petróleo. Los 10.000 millones de CD que consumimos anualmente en un 60% se convierten en basura.

La pegatina de NO OIL realizada con materiales respetuosos con el medio ambiente y  enganchada sobre un CD viejo como soporte es para que tu bici sea un mensaje sobre ruedas.