Meteoclimatic

Adversos METEOGALICIA

Avisos AEMET  


 

Datos actuais

Max/Min Mes/Ano

Histórico de datos

Meses anteriores

Efemérides

Resumo climatolóxico

Características da estación

Observación

Predición

Álbum

Contacto

---------------------------

Colaborador de:

Meteoclimatic

 

 

Documentos, datos, informes,...

 

RESUMO METEOROLÓXICO DO ANO 2023
2023 foi un ano HÚMIDO.
A destacar o último trimestre, que cun acumulado de 890 litros por metro cadrado, superou en 200 litros ao recollido no resto do ano.
EN CANGAS, 2023 FOI UN ANO EXTREMADAMENTE CÁLIDO E HÚMIDO

O SEGUNDO ANO MÁIS CÁLIDO DA SERIE HISTÓRICA!!!

- As medias das máximas (vermello), mantivéronse case todo o ano en valores moi normais.
- As medias das mínimas (azul), todo o ano en valores moi altos para o normal.
- As temperaturas medias (verde), mantivéronse case todo o ano en valores máis altos do normal por influencia das elevadas temperaturas mínimas.
Acabamos de deixar atrás un dos anos máis chuviosos dende que temos datos.
Con 1.581 litros acumulados é o 5º ano máis húmido da serie cun 23% máis da media histórica.

No ano 2023 houbo 10 días de "vento moi forte" (>70 Km/h), dos que 6 foron nos meses de Outubro e Novembro.

O refacho máximo rexistrado foi de 87 Km/h, o día 2 de novembro, ao paso da borrasca Ciaran.

A tendencia das temperaturas máximas non ten nada que ver coas temperaturas mínimas. Menos mal!

A causa das elevadas temperaturas medias está no progresivo aumento das temperaturas mínimas que se ven producindo dende comezo deste século.

Con 2023 van dous anos seguidos EXTREMADAMENTE CÁLIDOS.
A temperatura media do ano, 16,6 ºC, equipárase á do ano 2022 cunha anomalía sobre a media histórica de +1,4 ºC.
As temperaturas máximas están moi contidas dende comezos de século, despois dun periodo cálido a finais do século XX.
A media das máximas de 2023, apártase da media histórica +0,3 ºC.
Obsérvase claramente nesta gráfica de anomalía das temperaturas mínimas.
A media das mínimas de 2023 apártase da media histórica en +2,4 ºC.
Vémolo máis claro nesta gráfica de anomalías térmicas.
Ou sexa, a desviación de cada temperatura media anual, da media histórica.

Nesta gráfica cos históricos de máximas, medias e mínimas, vemos como vai reducindo a oscilación térmica.

A diferencia entre temperaturas diurnas e nocturnas, vai sendo cada vez menor.

 

RESUMO METEOROLÓXICO DO ANO 2022

Ao final, grazas ao que choveu nos últimos meses pódese calificar a precipitación do ano como NORMAL.

Superouse a media anual (1280 mm), aínda que por pouco: +8,7%

A precipitación acumulada nos nove primeiros meses foi de 514 mm. --> 37%

A precipitación acumulada nos tres últimos meses foi de 878 mm --> 63%

O ano máis cálido da serie histórica!!!

 

A principal anomalía radicou nas elevadas temperaturas mínimas (azul). Vemos que durante todo o ano estiveron por riba da media con desviación importante e aumentando ata o final do ano.

As temperaturas máximas, bastante contidas todo o ano, agás no mes de xullo onde destaca o pico provocado polas vagas de calor.

Cunha desviación positiva do 8,7% sobre a media histórica (1280 mm), coa precipitación acumulada no ano (1392 mm), acada a calificación de NORMAL.

No ano 2022, as horas de sol superaron lixeiramente a media, que en Cangas é de 2.530 horas.

No ano 2022 houbo 8 días de "vento moi forte" (>70 Km/h), dos que 7 foron no último trimestre; 4 en decembro.

O refacho máximo rexistrado foi de 83,7 Km/h, o día 23 de outubro, ao paso da borrasca Beatrice.

A Temperatura Media das Máximas foi NORMAL.

A Temperatura Media das Mínimas foi EXTREMADAMENTE CÁLIDA. Segue a tendencia á alza da última década.

Tamén en Cangas, 2022 foi o ano máis cálido dende que temos datos, cunha anomalía de +1,4º sobre a media histórica. A última década marca unha tendencia á alza que non ten precedentes.

RESUMO METEOROLÓXICO DO ANO 2021

A precipitación en 2021 foi "normal". So un 3% inferior á media histórica.

Os meses máis húmidos do normal foron Febreiro, Xuño, Maio, Xaneiro e Decembro.

Marzo, Novembro, Agosto e Xullo destacaron por seren bastante máis secos do habitual.

 

 

 

O 2021 térmicamente foi un ano anómalo. As mínimas todo o ano moi por riba do normal.

As máximas practicamente por debaixo do normal. O resultado é unha temperatura media elevada en gran parte do ano.

Na liña dos últimos anos, comportamento térmico pouco equilibrado.

A precipitación anual da serie histórica non segue ningún patrón nin se observa ningunha tendencia. Das tres últimas décadas a de máis chuvia foi a última (2012-2021) con 1.350 l/m2 de media, mentres a anterior (2002-2011) tivo a menor precipitación, 1.207 l/m2 de media. A media histórica en Cangas é de 1.278 l/m2.

 

Nas Temperaturas Máximas obsérvase unha caída nas tres últimas décadas. A media das temperaturas máximas da ultima década é 0,6 ºC máis baixa ca da década 1992-2001. Ou sexa, as temperaturas diurnas están baixando.

Nas Temperaturas Mínimas hai unha clara tendencia alcista. A última década, cunha mínima media de 11 ºC, é 1 ºC máis alta ca década 1992-2001. Están a suavizarse as temperaturas nocturnas.

A Temperatura Media de Cangas é 15,2 ºC. Obsérvase unha lixeira tendencia alcista nas dúas últimas décadas. A última década tivo unha décima máis ca anterior.

 

HISTÓRICO DE DATOS

Datos anuais

Ano actual

 
- Sumario meteorolóxico 2023
- Sumario meteorolóxico 2022
- Sumario meteorolóxico 2021

- Sumario meteorolóxico 2020

- Sumario meteorolóxico 2019

- Sumario meteorolóxico 2018

- Sumario meteorolóxico 2017

- Sumario meteorolóxico 2016

- Sumario meteorolóxico 2015

- Sumario meteorolóxico 2014

- Sumario meteorolóxico 2013

- Sumario meteorolóxico 2012

- Sumario meteorolóxico 2011

- Sumario meteorolóxico 2010 

     
- Resumo meteorolóxico 2023
- Resumo meteorolóxico 2022
- Resumo meteorolóxico 2021
- Resumo meteorolóxico 2020
- Resumo meteorolóxico 2019
- Resumo meteorolóxico 2018
- Resumo meteorolóxico 2017
- Resumo meteorolóxico 2016
- Resumo meteorolóxico 2015
- Resumo meteorolóxico 2014
- Resumo meteorolóxico 2013

- Resumo meteorolóxico 2012

- Resumo meteorolóxico 2011

- Resumo meteorolóxico 2010 

- Resumo meteorolóxico 2009 

- Resumo meteorolóxico 2008 

- Resumo meteorolóxico 2007 

- Resumo meteorolóxico 2006 

- Resumo meteorolóxico 2005 

     

- Resumo climático 1987-2023

 

Sumarios mensuais 2024

Mes actual

- Xaneiro

- Febreiro

- Marzo

- Abril

- Maio

- Xuño

- Xullo

- Agosto

- Setembro

- Outubro

- Novembro

- Decembro

Sumarios mensuais 2023

- Xaneiro

- Febreiro

- Marzo

- Abril

- Maio

- Xuño

- Xullo

- Agosto

- Setembro

- Outubro

- Novembro

- Decembro

Sumarios mensuais 2022

- Xaneiro

- Febreiro

- Marzo

- Abril

- Maio

- Xuño

- Xullo

- Agosto

- Setembro

- Outubro

- Novembro

- Decembro

Sumarios mensuais 2021

- Xaneiro

- Febreiro

- Marzo

- Abril

- Maio

- Xuño

- Xullo

- Agosto

- Setembro

- Outubro

- Novembro

- Decembro

Sumarios mensuais 2020

- Xaneiro

- Febreiro

- Marzo

- Abril

- Maio

- Xuño

- Xullo

- Agosto

- Setembro

- Outubro

- Novembro

- Decembro

Sumarios mensuais 2019

- Xaneiro

- Febreiro

- Marzo

- Abril

- Maio

- Xuño

- Xullo

- Agosto

- Setembro

- Outubro

- Novembro

- Decembro

Sumarios mensuais 2018

- Xaneiro

- Febreiro

- Marzo

- Abril

- Maio

- Xuño

- Xullo

- Agosto

- Setembro

- Outubro

- Novembro

- Decembro

Sumarios mensuais 2017

- Xaneiro

- Febreiro

- Marzo

- Abril

- Maio

- Xuño

- Xullo

- Agosto

- Setembro

- Outubro

- Novembro

- Decembro

Sumarios mensuais 2015

- Xaneiro

- Febreiro

- Marzo

- Abril

- Maio

- Xuño

- Xullo

- Agosto

- Setembro

- Outubro

- Novembro

- Decembro

Sumarios mensuais 2016

- Xaneiro

- Febreiro

- Marzo

- Abril

- Maio

- Xuño

- Xullo

- Agosto

- Setembro

- Outubro

- Novembro

- Decembro

Sumarios mensuais 2014

- Xaneiro

- Febreiro

- Marzo

- Abril

- Maio

- Xuño

- Xullo

- Agosto

- Setembro

- Outubro

- Novembro

- Decembro

Sumarios mensuais 2012

- Xaneiro

- Febreiro

- Marzo

- Abril

- Maio

- Xuño

- Xullo

- Agosto

- Setembro

- Outubro

- Novembro

- Decembro

Sumarios mensuais 2010

 

 

- Marzo

- Abril

- Maio

- Xuño

- Xullo

- Agosto

- Setembro

- Outubro

- Novembro

- Decembro