ANTES   //   DESPOIS // AGORA                                  

(Simulación feita por nós unha vez coñecidos os planos do trazado)